Jurister

Roland Gullrös

Inkasso- och obeståndsexpert

Roland Gullrös har flera decennier av erfarenhet inom inkassohantering och obestånd. Han är expert på allt inom obeståndsjuridik och obetalda fordringar. Han driver in era fordringar med stål i näven och har koll på vad som gäller i just ert fall för att nå optimal framgång, ifall förutsättningarna talar till er fördel.

Andrea Gullrös

HBTQ Expert

Andrea är verksam i flera communities och drivs av en önskan om jämlikhet i samhället för hbtq personer. Andrea har en utbildning från universitet i Nederländerna i bland annat civil och arbetsrätt. Varmt välkommen att kontakta Andrea med era frågeställningar

John Knutsson

Avtalsexpert

John Knutsson är specialiserad inom avtalsrätt, entreprenadrätt och skatterätt.Utöver det har han omfattande erfarenhet av redovisning i bolag nationellt och internationellt.

Vanessa de Vries​

 Ansvarig för internationella klienter

Vanessa är verksam på vårt kontor på curaçao, Nederländska Antillerna. Vanessa är ansvarig för våra internationella klienter.