Jurister

Roland Gullrös

Inkasso- och obeståndsexpert

Roland Gullrös har flera decennier av erfarenhet inom inkassohantering och obestånd. Han är expert på allt inom obeståndsjuridik och obetalda fordringar. Han driver in era fordringar med stål i näven och har koll på vad som gäller i just ert fall för att nå optimal framgång, ifall förutsättningarna talar till er fördel.

Andrea Gullrös

HBTQ Expert

Andrea är verksam i flera communities och drivs av en önskan om jämlikhet i samhället för hbtq personer. Andrea har en utbildning från universitet i Nederländerna i bland annat civil och arbetsrätt. Varmt välkommen att kontakta Andrea med era frågeställningar

Vanessa de Vries​

 Ansvarig för internationella klienter

Vanessa är verksam på vårt kontor på curaçao, Nederländska Antillerna. Vanessa är ansvarig för våra internationella klienter.