Obestånd

Juristfirman har mångårig erfarenhet av obeståndsproblematik för företag och företagare.

Vi är behjälpliga med:

Förhandlingar gentemot Skatteverket, Kronofogden, leverantörer, banker m.m.

Nu i Coronatider är det många företag inom många skiftande branscher som löper risk att hamna på obestånd eller försättas i konkurs.

I de allra flesta fall kan detta undvikas med hjälp av förhandlingar, företagsrekonstruktion eller underhandsackord.

Det kostar inget att kontakta oss för en första genomgång.