VÅRA JURISTER

R. Drougge

Allmän affärsjuridik

Roland Drougge har flera decennier av erfarenhet inom inkassohantering och obestånd. Han är expert på allt inom obeståndsjuridik och obetalda fordringar.  Han driver in era fordringar med stål i näven och har koll på vad som gäller i just ert fall för att nå optimal framgång, ifall förutsättningarna talar till er fördel.

Hans Ola Mårtensson

Affärsjuridik/Asylärenden/Familjerätt

kontorschef i Malmö

Arvsrätt, processrätt & tingsmeriterad med 40 års erfarenhet

Andrea Drougge

VD för Juristfirman GDLAW

Andrea har en utbildning  från Nederländerna i bland annat Handelsrätt, samt utbildning i Fastighetsrätt och hyresrätt i Sverige. Varmt välkommen att kontakta Andrea med era frågeställningar

Du behöver inte leta vidare

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss.

Tillsammans med oss blir du starkare!