Jurister

Roland Drugge

Inkasso- och obeståndsexpert

Roland Drugge har flera decennier av erfarenhet inom inkassohantering och obestånd. Han är expert på allt inom obeståndsjuridik och obetalda fordringar. Han driver in era fordringar med stål i näven och har koll på vad som gäller i just ert fall för att nå optimal framgång, ifall förutsättningarna talar till er fördel.

Andrea Drugge

HBTQ Expert-Frågor och Ekonomi ansvarig

Andrea är verksam i flera communities och drivs av en önskan om jämlikhet i samhället för hbtq personer. Andrea har en utbildning från universitet i Nederländerna i bland annat civil och handelsrätt. Varmt välkommen att kontakta Andrea med era frågeställningar

John Knutsson.

Affärsjuridik – Avtalsrätt – Migrationsrätt

John Knutsson tog sin juristexamen på Lunds Universitet 2010 och har omfattande erfarenhet inom avtalsrätt. Han har skrivit över 110 artiklar, särskilt inom skatterätt. Utöver det är John väl insatt i olika affärsjuridiska spörsmål och har ett särskilt intresse för migrationsrätt.

 

Vanessa de Vries​

Ansvarig för internationella klienter

Vanessa är verksam på vårt kontor på Curaçao, Nederländska Antillerna. Vanessa är ansvarig för våra internationella klienter.

Scalett Persson

Affärsjuridik-Ekonomisk familjerätt.

Scalett tog sin juristexamen vid Umeå Universitet 2020. Scalett har ett genuint intresse för affärsjuridik vilket ledde till en filosofie magisterexamen med inriktning mot kommersiell rätt.