Handelsbolagsavtal

Handelsbolagsavtal

Vi skräddarsyr Ert aktieägaravtal, handelsbolagsavtal eller kommanditbolagsavtal utifrån avtalsmodeller vi har skapat inom dessa områden som tar upp alla relevanta klausuler i ifrågavarande avtalssituation.

Handelsbolagsavtal

Vill du starta och driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett handelsbolag. Ni måste vara minst två ägare till företaget, så kallade bolagsmän. I den mån bolagsmännen inte har träffat avtal om något annat skall enligt 2 kap 1 § i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, 2-4 § och 6-16 §§ i denna lag tillämpas. Oavsett vad bolagsmännen har avtalat skall 5 § dock tillämpas.

Skriv till oss nedan om Ni har en förfrågan eller önskar att komma i kontakt med vår avtalsexpert eller skriv i vårt kontaktformulär nedan. Slå oss en signal på 08-12 86 50 00 och boka in ett besök på vårt kontor i Stockholm på Artillerigatan 6.