Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Vi skräddarsyr Ert aktieägaravtal, handelsbolagsavtal eller kommanditbolagsavtal utifrån avtalsmodeller vi har skapat inom dessa områden som tar upp alla relevanta klausuler i ifrågavarande avtalssituation.

Aktieägaravtal är en form av samarbetsavtal eller kompanjonsavtal, mellan delägarna i ett aktiebolag. Förutom genom bolagsordningen, som är ett offentligt dokument och som i princip brukar vara begränsat till att innehålla information kring vissa ämnen, kan parterna reglera sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra genom ett dokument som inte behöver vara offentligt, ett s.k. ”aktieägaravtal”.

Skriv till oss nedan om Ni har en förfrågan eller önskar att komma i kontakt med vår avtalsexpert eller skriv i vårt kontaktformulär nedan. Slå oss en signal på 08-12 86 50 00 och boka in ett besök på vårt kontor i Stockholm på Artillerigatan 6.