Avtalstjänster

Avtalen på Juristfirman Gullrös & Drougge upprättas med yttersta precision. Vi granskar lagarna som aktualiseras av avtalstypen, doktrin, rekommendationer från branschförbund samt nationella och internationella avtalsmodeller och avtal i praktiken i olika branscher. John har stor expertis inom alla typer av avtal.

Våra tjänster
Vi hjälper er att upprätta alla typer av avtal inom samtliga branscher. I en del avtalsområden har vi redan upprättat en avtalsmall som kan skräddarsys och appliceras i just Ert fall. I andra områden upprättar vi ett avtal från grunden tämligen fort.

Hör av Er så lämnar vi prisförslag! På förstasidan kan Ni läsa om exempel på avtalstyper som vi jobbar med.

 1. Aktieägaravtal
 2. Handelsbolagsavtal
 3. Kommanditbolagsavtal
 4. Konsultavtal
 5. Samarbetsavtal
 6. Företagsöverlåtelse
 7. Hyresavtal
 8. Leasingavtal
 9. Återförsäljaravtal
 10. Fastighetsöverlåtelse
 11. Köpavtal lös egendom
 12. Kreditavtal
 13. Samboavtal
 14. Äktenskapsförord
 15. Testamente
 16. Skuldebrev
 17. Jordbruksarrende
 18. Bostadsarrende
 19. Anläggningsarrende
 20. Lägenhetsarrende
 21. Licensavtal
 22. Återförsäljaravtal