Avtalstjänster

Avtalen på Juristfirman Drougge & Partners upprättas med yttersta precision. Vi granskar lagarna som aktualiseras av avtalstypen, doktrin, rekommendationer från branschförbund samt nationella och internationella avtalsmodeller och avtal i praktiken i olika branscher.

Våra tjänster
Vi hjälper er att upprätta alla typer av avtal inom samtliga branscher. I en del avtalsområden har vi redan upprättat en avtalsmall som kan skräddarsys och appliceras i just Ert fall. I andra områden upprättar vi ett avtal från grunden tämligen fort.

Hör av Er så lämnar vi prisförslag!