Startsida

Välkommen till juristfirman Besette & Gullrös!

Vi är experter inom avtalsjuridik
Vi har utvecklat många av de mest nedladdade avtalen i Sverige som vi har erbjudit till allmänheten genom företagsorganisationers webbplatser. Det är ofta inte tillräckligt att ladda ner en avtalstyp dock. För det första kanske man inte förstår innebörden av alla klausuler och för det andra så behöver man ofta skräddarsy avtalet i en avsevärd utsträckning. Då vi har byggt mängder av avtal, har vi också granskat avtal inom alla branscher. Vi har den rätta erfarenheten och vanan att bygga professionella avtal oavsett bransch eller juridiskt område.

Vi har mångårig erfarenhet av inkasso
Vi har drivit in fordringar på alla nivåer. Ofta tar vi dock större uppdrag, på kommission, dvs. vi tar inget fast arvode, utan en procentsats av den betalning som inflyter ifall vi driver ärendet med framgång. Dessa inkassoklienter är vår nisch – de som inte har ekonomi för att anlita dyra advokater.